Довіреність на отримання документів - це документ, який видається фізичною особою чи організацією і містить в собі надання права на отримання документів, їх подачу і підпис від імені довірителя (того, хто видає довіреність).

 Лист-прохання складається з метою отримання інформації, документів або здійсненення будь-яких дій, необхідних автору. Його направляють конкретній людині чи на адресу організації. На даний вид листа потрібно дати відповідь.

 Заява в прокуратуру - це звернення громадянина України, в якому вказується причина звернення.  

Зустрічний позов - це самостійне правове вимагання, яке відповідач представляє позовнику, в рамках справи, яку вже суд розглядав раніше, порушеної за першим позовом. 

 Наказ про прийом на роботу - це розпорядчий документ, який складається працівником кадрової служби з метою оформлення факту прийому співробітника на роботу в організацію.

 Табель обліку робочого часу - це документ, на підставі якого відбувається розрахунок заробітної плати працівників.

Строковим трудовим договором називається трудовий договір, який оформляється на певний термін.

 Головне призначення авансового звіту - підтвердження витрати сум, виданих підзвітній особі. Це первинний документ бухгалтерського обліку.

 Наказ про звільнення директора повинен містити шапкумісценомер та дату формування даного документа. Потім в заголовку має бути вказано зміст наказу в короткій формі.

 Якщо подружжя не може жити разом і вже немає дороги назад то необхідно оформити заяву про розірвання шлюбу.© 2013-2016 dasn.com.ua

** **