Щоб створити приватне підприємство необхідно подати необхідні установчі документи. Одним із таких документів є «Рішення засновника», в якому вказується назва підприємства...

Самоаналіз уроку - це поділ проведеного уроку на складові з проникненням в сутність завдання з метою оцінити результат за допомогою порівняння з урахуванням успіхів учнів.

 Статут приватного підприємства - це затверджений в установленому порядку юридичний докумен, що визначає права та обов'язки як учасників підприємства, так і самої юридичної особи...

Апеляційна скарга - це процесуальний документ, що подається до суду на судовий акт (рішення суду).

 Посвідчення про відрядження - це документ, що відображає всі основні відомості, пов'язані зі службовим відрядженням. Функціональне призначення посвідчення полягає у підтвердженні переданих працівнику на час відрядження повноважень...

Розписка - це документ особистого характеру, що засвідчує факт отримання грошових коштів, документів, майна, вантажу, виконання зобов'язань.

На практиці часто зустрічаються випадки написання розписок при передачі грошей у борг, майна на зберігання, при оформленні угод купівлі-продажу.

 

Пояснювальна записка до школи - це документ, в якому один з батьків учня викладає причини та обставини пропуску своєю дитиною занять в школі.

Пояснювальна записка про прогул - це службова записка, в якій співробітник викладає причини і обставини відсутності на робочому місці протягом усього робочого дня або значної його частини.

Пояснювальна записка про запізнення на роботу - це службова записка, в якій співробітник викладає причини та обставини появи на робочому місці пізніше, не у встановлений роботодавцем час.

 Пояснювальна записка - це один з видів службової записки, який містить пояснення причини якоїсь події, вчинку, факту: причини запізнення на роботу, прогулу, відсутності учня в школі на уроках, невиконання завдання і т.д. © 2013-2016 dasn.com.ua

** **