Рішення засновника зразок

 Щоб створити приватне підприємство необхідно подати необхідні установчі документи. Одним із таких документів є «Рішення засновника», в якому вказується назва підприємства, ПІБ засновника, юридична адреса підприємства, паспортні дані додається статут підприємства.            

РІШЕННЯ ЗАСНОВНИКА № __

ПРО СТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

« _____________________________ »

 

м.__________________ «__ » _____________ 20__ р.

 

Я, ____________________ (громадянин України, ідентифікаційний № ​​_____________, паспорт _________ виданий __. __.________р., РВ УМВС України у _________________, проживаю за адресою: _________________), приймаю рішення.

 

 

1. Створити в м.___________ приватне  підприємство « ________________ »

2. Юридичною адресою Підприємства вважати : ____________________________.

 

3. Сформувати статутний фонд у розмірі ________ ( ______________________ ) гривень за рахунок внесення грошового внеску до моменту реєстрації.

 

4. Затвердити Статут Підприємства.

 

5. Подати необхідні документи на державну реєстрацію.

 

6. Призначити на посаду директора Підприємства ______________________.

 

засновник _______________________________

(підпис)

 

© 2013-2016 dasn.com.ua

** **