Самоаналіз уроку

Зміст:

 1. Цілі уроку
 2. Структура уроку
 3. Зміст уроку відповідав вимогам стандарту.
 4. Поняття швидкості учням знайоме.

 Самоаналіз уроку-це поділ проведеного уроку на складові з проникненням в сутність завдання з метою оцінити результат за допомогою порівняння з урахуванням успіхів учнів.

Самоаналіз уроку

Тема уроку: «Швидкість при рівноприскореному русі»

Цілі уроку:

 • Освітня - дати уявлення учням про один із способів опису механічного руху (графічним); сформувати вміння будувати графік проекції вектора швидкості, за графіком визначати характер руху.
 • Розвиваюча - розвиток уміння працювати з графіками, розвиток способів розумової діяльності (аналіз, порівняння, узагальнення), розвиток мови (володіння фізичними поняттями, термінами), розвиток пізнавального інтересу учнів.
 • Виховна - формування наукового світогляду, виховання стійкого інтересу до предмета, позитивного ставлення до знань.

Учень повинен знати: поняття швидкості, прискорення, рівноприскореного прямолінійного руху.

Вміти: будувати графік швидкості, читати графік.

Формована область розуміння (зміст): швидкість, прискорення, проекція швидкості.

Закріплення загальнонавчальних умінь і спеціальних ЗУН: вміння будувати графіки, вміння вести активну розумову діяльність, вміння аналізувати , планувати і здійснювати висновки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу і первинне закріплення.

Структура уроку:

 • Організаційний момент
 • Мотивація учнів
 • Актуалізація опорних знань
 • Вивчення нового матеріалу
 • Осмислення та первинне запам'ятовування
 • Перевірка засвоєння
 • Аналіз і підведення підсумків уроку, д / з.

 Початок уроку максимально доброзичливим, щирим і відкритим. Початок уроку був організованим. Клас до уроку був підготовлений. Діти протягом всього уроку показували хорошу працездатність.

 Учні спільно з учителем визначили цілі уроку. Це було зроблено в ході невеликої бесіди, де вчитель допомагав дітям відповідними питаннями. Так як мета формулювалася не тільки учителем, а спільно з дітьми, то діти вникли завдання, і надбання знань стало усвідомленим. Цілі, запропоновані дітям на урок, відповідали програмним вимогам, змісту матеріалу.

Після проведення тесту № 1 було проведено узагальнення поняття - швидкості через узагальнюючі картки, де їм був запропонований план узагальненого характеру. Використання такого плану дозволяє учням бачити поняття цілісним.

 Зміст уроку відповідав вимогам стандарту.

 Структура уроку запропонована вище. На мій погляд, цілям і типу уроку вона відповідає. Етапи уроку були логічно пов'язані, плавно переходили один в іншій. На кожному з етапів підбивалися підсумки. Учні спільно з учителем по кожному міні-етапу уроку робили висновки. Час розподілився на окремі етапи по-різному залежно від того, який з них був основним. На мій погляд, час був  розподілений раціонально. Початок і кінець уроку були організованими. Темп ведення уроку був оптимальним.

На етапі актуалізації опорних знань учням було запропоновано згадати важливе поняття, яке було використане при поясненні нового матеріалу: поняття прискорення. Після цього йшов основний етап уроку - пояснення нового матеріалу. Цей етап був головним, тому основний час був приділений саме йому.

 Виклад нового матеріалу був логічним, грамотним, на високому теоретичному та одночасно доступному для дітей рівні. Головні думки по темі мною завжди виділялися.

Вивчення нового матеріалу було проведено у формі невеликої лекції.

 Мною були виконані картки в програмі Word. Картки були різні за своїм призначенням: контролююча, навчальна.

 Поняття швидкості учням знайоме.

 З метою перевірки засвоєння знань проведений контроль. На цьому етапі учням була запропонована тестова робота, яку вони повинні були виконати. Після проведення контролю знань була проведена корекційна робота. Ті питання, які викликали в учнів найбільшетруднощів, були розглянуті ще раз. Наприкінці уроку було зроблено повернення до цілей, які розглядалися на початку уроку.

 Після цього був підведений підсумок уроку та учням запропоновано домашнє завдання. Домашнє завдання було закріплючим, розвивального характеру. На мій погляд, воно було під силу для всіх дітей.

 Зміст уроку був оптимальним, методи навчання - словесні. Форми роботи були фронтальними. Я використовувала прийоми активізації пізнавальної діяльності - це постановка проблемних питань, узагальнення за планами узагальненого характеру.

 Учні на уроці були активними. Вони показали вміння продуктивно працювати, робити висновки з побаченого, вміння аналізувати й узагальнювати свої знання. Також діти показали наявність навичок самоконтролю.

Клас до уроку був підготовлений.

На мій погляд, урок цілей досяг.

Учитель фізики: _______ С.В.

© 2013-2016 dasn.com.ua

** **