Пояснювальна записка

  1. Як написати пояснювальну записку
  2. Зразки та приклади

 Пояснювальна записка - це один з видів службової записки, який містить пояснення причини якоїсь події, вчинку, факту: причини запізнення на роботу, прогулу, відсутності учня в школі на уроках, невиконання завдання і т.д. Також пояснювальна може супроводжувати основний документ і містити пояснення його окремих положень.

За своєю формою пояснювальна схожа на доповідну записку, відмінність між ними в тому, що текст останньої містить ще певні висновки і пропозиції.

Як написати пояснювальну записку

Даний документ пишеться в довільній формі, але бажано дотримуватися такої структури:

  • шапка - містить реквізити одержувача: прізвище, ініціали людини, якій адресована пояснювальна (в давальному відмінку);
  • заголовок документа - «Пояснювальна записка» (пишеться без лапок);
  • дата і номер документа (при записці до школи номер вихідного документа не ставиться);
  • заголовок до тексту - «Про ...», «Відносно ...» (при складанні пояснювальної до школи заголовок можна не писати);
  • сам текст пояснення - спочатку викладаються факти, потім причина. Головна вимога до написання тексту - щоб він був переконливим і змістовним;
  • підпис укладача - посада (при написанні записки до школи посада не вказується), власне підпис, прізвище та ініціали.

Зразки та приклади

© 2013-2016 dasn.com.ua

** **