Пояснювальна записка про прогул

Зміст

  1. Як правильно пишеться
  2. Зразок

Пояснювальна записка про прогул - це службова записка, в якій співробітник викладає причини і обставини відсутності на робочому місці протягом усього робочого дня або значної його частини.

Як написати пояснювальну записку про прогул

 Хоча форма написання пояснювальної записки довільна, бажано все-таки дотримуватися наступної структури:

  • шапка документа - найменування організації, посада, прізвище та ініціали особи, якій адресована пояснювальна (як правило, вона пишеться на ім'я керівника організації або структурного підрозділу);
  • найменування документа - заголовок «Пояснювальна записка» (пишеться без лапок);
  • дата і номер вихідного документа;
  • заголовок до тексту;
  • текст пояснювальної - спочатку викладається сам факт, потім причина відсутності працівника на робочому місці;
  • підпис - посада, підпис, прізвище та ініціали працівника, який вчинив даний дисциплінарний проступок.

За наявності документів, що підтверджують причину тривалої відсутності на робочому місці, обов'язково прикладіть їх до пояснювальної.

Зразок

 

Директору ТОВ «Світоч» 
Федотову О. Я.


Пояснювальна записка

24.09.2013 № 1122

Про відсутність на робочому місці

 Я, Коновалов Олексій Опанасович, PR-менеджер, був відсутній на робочому місці 23.09.2013 унаслідок транспортної аварії. Довідку про ДТП і пошкодженнях транспортного засобу додаю.


PR-менеджер Коновалов А. А. Коновалов

 Бажано складати записку в рукописній формі. Текст повинен бути переконливим, оскільки на підставі даного документа виноситься рішення про накладення дисциплінарного стягнення на співробітника: зауваження, догани або, в крайньому випадку, звільнення.

© 2013-2016 dasn.com.ua

** **