Психолого педагогічна характеристика 5 класу

Психолого педагогічна характеристика 5 класу

 Характеристика для 5 класу майже нічим не відрізняється від характеристики яка складається для 1,2,3,6,7,8 класів. Крім деяких нюансів на які бажано звернути увагу для написання, а саме: 

  • Зазначається характеристика тих дітей котрі, навчалися в більш дорогих  закладах наприклад за кордоном, хто часто хворіє на певні хвороби, відвідуваність дітей у школі, відповідно якщо дана дитина суттєво не відвідує навчальний заклад.
  • Виникнення суттєвих конфліктів між дітьми внаслідок якого чинника фактору і наслідки вирішення їх. Також відзначається яка дитина схильна до певних предметів і що кому вдається ліпше.
  • За яких факторів діти не можуть відвідувати школу ( вказується причина).
  • Вирішення всіх суттєвих питань і спорів між дітьми.
  • Також інші суттєві проблеми котрі виникли у школі і вплинули на навчальний процес і ставлення дітей.
  • Характеристика про здоров’я учнів, вказується значні хвороби дітей.
  • Вказується всі вирішення проблем дітей  і наслідки.

Приклад написання психолого-педагогічної характеристики

 В 5 «...» класі навчається __ учня: __ хлопчиків і __ дівчаток. Вік 10-12 років: 2000 р.- __ людини, 2001 р. -___ Людина, 2002 р. - ___ Людини. У колективі ___ хлопців з багатодітних сімей, __ - з неповних сімей, __ - знаходиться під опікою.

 

 Приклад 

 У класі висока успішність з усіх предметів. На уроках учні уважні, сумлінно ставляться до виконання домашніх завдань. Вчаться на «відмінно» - __ осіб, на «4» і «5» - __ людина, на __ - _ людини. Таким чином, якість знань по класу склало - ___%.

 Результати щорічного медичного обстеження свідчать про те, що здоров'я дітей перебуває в межах допустимих норм: основну групу здоров'я мають ___% четвертокласників.

 У колективі є лідери - це ...., ...., .... . Вони самостійні, активні, здатні повести за собою клас. Крім цього є група хлопців, які володіють організаторськими здібностями (...., ...., ..., ...).

 Хлопці проявляють активність і творчість у проведенні класних і шкільних заходів. Ініціативність, активність, живий оклик на нові справи, творчі починання - ось основні риси класного колективу.

 Всі діти займаються в установах додаткової освіти, як спортивного, так і естетичного напрямку.

 У хлопців щеплено дбайливе ставлення до праці. Вони розуміють цінність праці, сумлінно ставляться до самообслуговування, ощадливі в цілості підручників і шкільних меблів, виявляють величезний інтерес до суспільних справ.

 Для виявлення найбільш істотних властивостей колективу, міжособистісних відносин та взаємодії, а також рівня розвитку таких загальних характеристик, як спрямованість, організованість, інтелектуальна комунікативність, психологічний клімат, було проведено обстеження навчаються 4 «..» класу.

 Кількісна оцінка проводилася на основі зіставлення загальної суми по всіх інтегративним властивостям зі шкалою вимірювання рівня розвитку колективу.

 

Напрямок активності

 Клас активний, сповнений творчої енергії. Хлопці у своїх справах ставлять перед собою суспільно корисні цілі, позитивні духовні запити. Їх об'єднує загальна мета діяльності, а не просто подібні цілі кожного учня окремо. Чвертокласники прагнуть постійно спілкуватися і співпрацювати один з одним. Їх відрізняють стійкі інтереси.

 

Організованість

 У колективі справедливо ставляться до всіх однокласникам, прагнуть підтримати слабких (..., ..., ...) в загальній діяльності; розумно, доброзичливо вирішуються питання взаємодопомоги. Важкі умови, ситуація небезпеки, несподівані сильні впливи ще більш згуртовують клас. Клас доброзичливо, співчутливо ставиться до нових членів колективу (...), намагається допомогти освоїтися і «прижитися», влитися в своє середовище.

 Хлопці з високою результативністю погодить свої дії. Клас має хороших, здібних організаторів (..., ..., ..., ...), які є його авторитетними і повноважними представниками.

 

Інтелектуальна комунікативність

Більшість хлопців класу прислухаються до думки своїх товаришів і приходять до одностайної судження, легко знаходять спільну мову, взаєморозуміння при вирішенні групових завдань. Критичні зауваження з боку членів класу приймаються доброзичливо і сприяють створенню єдиного групової думки.

 

Психологічний клімат

 У класі переважає мажорний, добрий загальний тон, доброзичливість у взаєминах. Успіхи чи невдачі товаришів викликають переживання, щира участь інших членів класу, тут мають місце схвалення, підтримка, а докори і критика робляться з доброзичливих позицій. Хлопцям подобається бувати разом, їм хочеться частіше перебувати в класі, брати участь спільної Діяльності.

 Обробка та інтерпретація результатів (183 бали) дозволяють зробити висновок про високий рівень розвитку колективу.

© 2013-2016 dasn.com.ua

** **