Довідка про доходи

 Довідка про доходи, є одним з документів, який необхідний при отриманні кредиту в банку або іншої кредитної організації. Довідка про доходи у вільній формі видається роботодавцем за письмовою заявою співробітника, протягом трьох робочих днів.

У деяких випадках, для підтвердження розміру доходів може знадобитися довідка про доходи за формою 2 - ПДФО.

Довідка про доходи має просту форму, але при наданні в банк повинна обов'язково містити в собі такі реквізити:

  • суму середньомісячної заробітної плати;
  • розмір фактично нарахованої та виплаченої заробітної плати, не менше ніж за шість місяців ;
  • розмір податкових і страхових утримати із суми зарплати, податкові утримання можна не вказувати, якщо вказати « чисту зарплату» за мінусом утримань;
  • фактичний розмір заборгованості організації з виплати заробітної плати працівнику.

Довідка про доходи у вільній формі для банку обов'язково підписується керівником та головним бухгалтером організації. 

ДОВІДКА

про розмір доходу

 Видана_____________________________________________________________________________

 

Документ , що засвідчує особу :  ____________ серія__________________________

 

№ _____________________ виданий «_____» ____________________________ р.

 

ким виданий________________________________________________________________________________

 

 в тому , що він ( а ) дійсно працює

 в____________________________________________________________________________________

                                                                       ( найменування організації )

___________________________________________________________________________________

 

на посаді __________________________________________________________________________________

 

протягом _____________ років_________________місяців .

 

Середньомісячний дохід за останні 6 місяців за вирахуванням податків____________________________гривень

     

керівник _______________________________________________________________

 Підпис                                                                                                           Розшифровка підпису

 

 Головний бухгалтер _______________________________________________________________

Підпис                                                                                                           Розшифровка підпису

 

М.П.

 

© 2013-2016 dasn.com.ua

** **