Шлюбний договір

Шлюбний договір

Шлюбний договір укладається між двома особами, а саме у ньому зазначається такі дані :
1. Число місяць.
2. Прізвище ініціали особи котра проживає за вказаною адресою.
3. Серія паспорта так ким він виданий.
4. Число подання заяви про реєстрацію шлюбу, а також вказується та особа з ким такий договір укладається відповідно до статей чинного законодавства України .
5. Вказується те майно котре буде являтися до спільної власності, а також яку кількість майна буде отримувати кожен із подружжя.
6. Також вказуються умови коли ці моменти будуть мати юридичну силу, а також коли вони втрачають її.
7. Якщо є транспорт, то вказується який, коли куплений реєстраційний номер і його характеристик.
8. Музичні інструменти котрі були куплені до укладення шлюбу певною стороною, але за ті кошти котрі являються кожного особисто, тоді у разі розлучення переходять до певної сторони.
9. При спільному житті і набуті певного майна, буде переходити до кожного із сторін у певному проценті.
10. Інше майно котре було набуто до шлюбу і куплено коштами кожного особисто, буде переходити до тої людині без поділу.
11. Якщо близькі родичі батьки чи матір, стають непрацездатними відповідно до хвороби чи віку, пара забов’язується утримувати їх даючи їм місце проживання у квартирі якщо вона є.
12. При зароблянні грошових коштів двома сторонами кожен забов’язується до них ставитися обережно і повідомляти один одного на, що беруть кошти і тратяться.
13. Якщо хтось із подружжя втрачає працездатність відповідно до стану здоров’я. Друга сторона забов’язується його утримувати.
14. Забов’язання, у більшості випадків чоловіком, що він забов’язується протягом 5-ти років забезпечувати оренду житлового приміщення.
15. Всі витрати котрі пов’язані із підписання договору несуть порівну сторони подружжя.
16. Договір шлюбу укладається у письмові форма і нотаріально засвідчується.
17. Повну юридичну силу договір набуває з моменту коли є реєстрація шлюбу.
18. Певні зміни до головного договору можуть вноситися за згодою двох сторін, відповідно при складані ще додаткових додатків і потрібно їх нотаріально засвідчити.
19. Також можливі певні зміни у договорі відповідно до чинного законодавства України, якщо там вносяться певні зміни.
20. Кожна сторона має право відмовитись від підписання такого договору, і укладений договір припиняє дію з моменту його розірвання і нотаріально засвідчивши.
21. Кожна сторона має право розірвати такий договір, тільки за рішенням суду, відповідно треба вказати обґрунтовані причини його розірвання.
22. Такий договір укладається українською мовою.  Кожний договір роблять по три примірника, які з них зберігаються у двох сторонах по 1 примірнику, а також 1 в нотаріальній конторі.

Файли для скачування


Шлюбний договір

© 2013-2016 dasn.com.ua

** **