Договір про надання послуг

Договір про надання послуг

Зміст:

 1. Обов'язки виконавця
 2. Обов'язки замовника
 3. Умови та ціна послуг
 4. Вирішення спорів та відповідальність
 5. Строк дії договору

 В загальному у договорі про надання послуг спочатку вказується всі відомості про замовника, а також про виконавця.

Предметом договору є :

 • Перераховується всі послуги котрі повинен надати виконацевь замовнику, відповідно до укладеного договору.
 • Забов’язання виконавця надавати ті послуги котрі він надає.

Обов'язки двох сторін :

Обов'язки виконавця :

 • Головним фактором виступає те, що виконавець повинен якісно і в термін надавати послуги.
 • Якщо виникають якісь непередбачувані обставини, що спричиняють якісь проблеми доставки чи у надані послуг, виконавець повинен негайно повідомити це замовника і зробити все так, щоб не було претензій.
 • При надані послуг виконавець повинен складати акти послуг які він надає.

Обов'язки замовника :

 • Згідно укладеного догов. приймати послуги від виконавця.
 • При отриманні певної послуги, спочатку переглянути чи дійсно все так як має бути відповідно до договору, після чого підписати складений акт виконавцем про приймання послуг.
 • Оплата за послуги повинна проводитись у тій сумі котра зазначена у договорі.

Умови та ціна послуг :

 • Всі послуги які були надані фіксуються актами, а також ціна вираховується скільки послуг було надано і в сумі яка зазначена в договорі.
 • При отримані послуги підписується акт в котрому зазначається число, дата і яка послуга була надана.
 • При кожному складані акту і коли  замовник розплачується за певні послуги, виконавець повинен перерахувати суму грошей, щоб після чого не було різних спорів.

Вирішення спорів та відповідальність :

 • При порушеннях умов договору, сторони несуть відповідальність встановлено законодавством, а саме тоді коли одна із сторін порушила правила які були з самого початку зазначені в договорі.
 • При появі якихось труднощів між сторонами, і якщо вони виникли не від наслідків сторін, ніхто з них не несе відповідальність за це.
 • При появі форс-мажорних обставин, ніхто із сторін не несе відповідальність за це, але та сторона у якої все це сталося повинна повідомити другу сторону у письмовій формі, у певну кількість днів, і викласти в ній обґрунтовану відповідь.
 • При невиконані одною із сторін обов’язків договору, то та сторона виплачує іншій відшкодування, а саме ту суму котра буде з самого початку відображатись при підписанні договору.
 • При затриманні послуг, відповідно до договору замовник повинен сплатити певну компенсацію іншій стороні, процент якої буде йти кожен день.

Строк дії договору :

 • Законність дог. набуває з того моменту, коли дві сторони підписують його.
 • Внесені зміни, можуть бути у такому випадку, коли дві сторони погоджуються і він повинен бути у письмовій формі.
 • Щоб розірвати договір, потрібно щоб дві сторони погодились на це, а розірвати його одною стороною може відповідно до законодавства України.
 • Дві сторони можуть розірвати складений ним договір. Попереджаючи другу сторону в певну кількість днів.
 • При появі проблем між сторонами договору, вони можуть вирішувати у усній формі, а якщо це питання не може бути так вирішене, тоді в подальшому в судовому процесі при поданні цивільного позиву.
 • Виконанець забов'язаний сплачувати процент платника податків від 6 до 10 %.
 • Замовник відповідно до законодавства мусить сплачувати такий самий єдиний податок.
 • Укладається  у двох екземплярах кожній стороні по одному.
 • При випадках, коли норми не передбачені договором котрий укладається, у подальшому все вирішується відповідно до законодавства.
 • Коли остаточно підписується договір між двома сторонами, в подальшому зміни які хочуть зробити відповідно до дог. втрачають юридичну силу.

Файли для скачування


Договір про надання послуг
Зразок надання юридичних послуг
Готовий шаблон договору для надання юридичних послуг
  Надання посередницьких послуг
Зразок заповнення

© 2013-2016 dasn.com.ua

** **