Апеляційна скарга

 Якщо ви проходите справу в суді і вас не задовольняє рішення місцевого суду, оскільки ви вважаєте рішення суду несправедливим, або ви вважаєте, що суд неправильно встановив факти, чи був порушений процесуальний закон, ви маєте право оскаржити рішення суд.

Зразок апеляційної скарги 

                                                                                   У ___________________________

                                                                                   ( найменування суду 2 інстанції)

                                                                                   Від: _________________________

                                                                                   (ПІБ повністю , адреса)

 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на рішення районного (міського ) суду

по справі № _________ (номер справи ) від "___ " _____________ р.

"___ " _____________ м. судом було винесено рішення по цивільній справі за позовом _________ (ПІБ позивача) до _________ (ПІБ відповідача) про _________ ( вказати сутність позовних вимог).

Рішенням суду _________ ( вказати , як було дозволено справу по суті ).

Вважаю , що судом прийнято незаконне рішення з наступних підстав _________ ( вказати , з чим заявник не згоден в рішенні, чому рішення суду є незаконним , які закони застосовані судом при вирішенні справи неправильно , які обставини не з'ясовані , які докази судом не досліджені ).

На підставі викладеного , керуючись статтями ____________(вказати статті)Цивільного процесуального кодексу України ,прошу :

1 . Скасувати рішення ____________ ( найменування суду ) від "___ " _____________ р. по цивільній справі за позовом _________ (ПІБ позивача) до _________ (ПІБ відповідача) про _________ (сутність позовних вимог) .

2 . Прийняти нове рішення у справі , яким _________ ( вказати , як має бути дозволено справу в апеляційній інстанції) .

 

 

Клопотання :

Прошу прийняти додаткові докази по справі _________ (навести перелік додаткових доказів) , які підтвердять наступні обставини _________ ( вказати юридично значимі обставини по справі , які можуть бути підтверджені поданими доказами ). Я не мав можливості раніше надати перераховані докази з наступних причин _________ вказати причини , які заважали подати додаткові докази до суду першої інстанції).

 

Перелік доданих до скарги документів (копії за кількістю осіб, що беруть участь у справі):

1 . Копія апеляційної скарги

2 . Документ , що підтверджує сплату державного мита

3 . додаткові докази

 

Дата подачі скарги " ___ " _____________ р. Підпис заявника : _______

© 2013-2016 dasn.com.ua

** **